Brønderslev CL Partyservice

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer og ydelser på denne hjemmeside til levering i Danmark.

 

2 UDBYDER

2.1 Udbyder er: CL PARTY SERVICE v/Christian Schmidt, CVR 27826970, Elmevej 47, 9700, Brønderslev, +45 28 26 55 26, Email: info@clpartyservice.dk

3 AFTALEINDGÅELSE

3.1 Du vælger de fødevarer, drikkevarer og andre varer til husholdningens løbende brug samt eventuelle gavekort og adgang til events, som du ønsker at købe. Du kan se, rette og slette de valgte varer og ydelser i din indkøbskurv helt frem til det tidspunkt, hvor du klikker på ’gennemfør betaling’. Du vil blive bedt om at acceptere disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

3.2 Der er IKKE indgået nogen bindende aftale mellem os, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os på den mailadresse, som du har oplyst ved bestillingen.

 

4 BESKRIVELSE AF DE VARER OG YDELSER, SOM DU KAN KØBE

4.1 På denne hjemmeside kan du købe fødevarer, drikkevarer og adgang til events samt catering til specielle højtider såsom jul, nytår m.fl., heri også samlet benævnt ’Varer og ydelser ’.

4.2 De Varer og ydelser, som du kan købe, er nærmere beskrevet på den specifikke side på hjemmesiden, hvor du vælger de Varer og ydelser, der skal overføres til din indkøbskurv.

4.3 Har du spørgsmål til dine Varer og ydelser eller tidspunktet for forventet levering, kan du kontakte os vores e-mailadresse.

 

5 BETALING

5.1 Vi modtager følgende betalingskort og MobilePay: Visa, Mastercard, Maestro, Visa, Visa/Electron og JCB.

5.2 Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør.

5.3 Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen, hvis CL Partyservice i henhold til gældende lovgivning er berettiget hertil. Gebyret vil da blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

5.4 Ved modtagelsen af din bestilling reserveres købesummen og den hæves når produktionen begynder at blive forberedt 6 dage før leveringsdatoen. Bemærk der skal forudbetales da der er tale om madvarer som vi indkøber og producerer specielt til dig.

5.5 Der afregnes i danske kroner, DKK

 

6 PRIS OG OMKOSTNINGER

6.1 Alle priser på hjemmesiden er angivet inklusive moms. Herudover skal du betale eventuelle forsendelsesomkostninger, der vil blive oplyst på bestillingssiden, inden du bliver bedt om at klikke på ’gennemfør betaling’. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, vil der ikke blive opkrævet andre omkostninger eller gebyrer end de ovenfor anførte forsendelsesomkostninger og gebyrer for betaling ved brug af betalings- og kreditkort.

6.2 Du vil til enhver tid kunne se en opgørelse over den samlede købesum samt forsendelsesomkostninger i din indkøbskurv inden du klikker på ’gennemfør betaling’. Eventuelt gebyr for betalingskort oplyses ved valg af betalingskort.

 

7 LEVERING

7.1 Afhentningssted eller leveringssted og udleveringstidspunkt for udlevering af Varer og ydelser angives i forbindelse med, at du afgiver din bestilling. Når du vælger din første vare eller ydelse vil du blive spurgt til hvilken udleveringstype du ønsker og prisen oplyses samtidig.

7.2 Levering er sket, når dine varer og ydelser i overensstemmelsen med vores aftale er stillet til din disposition på den aftalte udleveringsadresse. Har du angivet i din bestilling at dine varer og ydelser kan placeres ved hoveddør eller andet sted, hvis du ikke er hjemme, er levering sket, når dine Varer og ydelser er stillet til din disposition på dette sted. Har du ikke angivet at dine varer og ydelser skal placeres et bestemt sted, placeres Varer og ydelser ved hoveddør.

7.3 Har du spørgsmål til leveringen, kan du kontakte os på vores hjemmeside

7.4 Om vi kan levere til din adresse og prisen kan du se ved at indtaste din adresse i forbindelse med du vælger dit første produkt.

 

8 Op og nedjustering i antal i bestilling

8.1 Op- eller nedjustering i det bestilte kuvertantal skal senest foretages 6 dage før, du modtager din mad. Besked herom skal gøres telefonisk via opkald til dette telefonnummer: +45 28 26 55 26

8.2 Bemærk, at vi inde på alle vores menuer på vores hjemmeside oplyser, hvad minimums kuvertantal er på en pågældende menu. Hvis du ønsker at justere dit kuvertantal ned, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at justere kuvertantal ned til under det på menuen oplyste minimum kuvertantal.

 

9 AFBESTLLING

9.1. Afbestilling skal afbestilling ske skriftligt til vores email-adresse (se pkt. 2.1), således at afbestilling er modtaget hos os minimum 10 hele hverdage før det aftalte leveringstidspunkt. Ved afbestillingen modtager du en bekræftelse på, at afbestillingen er modtaget.

Nægtes modtagelse af bestillingen eller afhentes bestillingen ikke på den aftalte leveringsdato, betales fuld pris for hele bestillingen, da ordren er indkøbt og produceret til din ordre og der er tale om let fordærvelige varer.

 

10 FORCE MAJEURE

10.1 Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering der skyldes force majeure.

 

11 FORTRYDELSESRET

11.1 Efter Forbrugeraftaleloven har forbrugere som hovedregel ret til at fortryde deres køb på nettet uden begrundelse inden for en frist på 14 dage.

11.2 Fortrydelsesfristen på 14 dage regnes almindeligvis fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

11.3 Mange af de varer og ydelser, som vi sælger, er dog undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det drejer sig om:

Fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til dit hjem, bopæl eller arbejdsplads,

Ferske fødevarer, herunder kølevarer samt andre varer som må antages at blive forringet eller fordærvet hurtigt,

Kolonial- og konservesvarer samt øvrige varer som af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er leveret forseglet og hvor forseglingen/emballagen er blevet brudt,

Tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, herunder events og madkurser, når det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende ydelse skal udføres. Herunder også køb og salg af nytårsmenuer. Visse events eller madkurser kan være planlagt til at blive afholdt inden fortrydelsesfristens udløb er gennemført.

 

12 SÅDAN GØR DU, HVIS DU VIL KLAGE

12.1 Ønsker du at klage over en vare eller Ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

12.2 Du kan også klage til Center for Klageløsning, c/o Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 1.000. Forbrugerklager kan også indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

12.3 Forbrugere med bopæl i et andet EU land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

 

13 BEGRÆNSNINGER I ANSVAR

13.1 vores hjemmeside stilles til rådighed, således som den er og forefindes. Vi giver ingen garanti vedrørende den. Vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af hjemmesidens indhold og er ikke ansvarlige for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af links til en tredjemands hjemmeside.

13.2 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab. Vores samlede ansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.

13.3 De i disse Salgs- og Leveringbetingelser angivne retsmidler er de eneste retsmidler, som du kan påberåbe dig.

 

14 PERSONDATA

14.1 For at vi kan indgå og opfylde aftalen med dig, har vi brug for følgende oplysninger: dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail

14.2 Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere de købte Varer og ydelser til dig og opkræve den dermed forbundne betaling samt for at kunne administrere det leverandør – kundeforhold, der er etableret mellem os ved dit køb. 

14.3 Oplysningerne arkiveres i 5 år jf. bogføringslovens krav til bogføringsdokumentation.

14.4 Den dataansvarlige er CL Partyservice. Detaljerede kontaktoplysninger finder du øverst i dette dokument.

14.5 Vær opmærksom på, at oplysninger, som du sender til os med mail eller udveksler med os via vores hjemmeside, ikke bliver krypteret.

14.6 Oplysninger, som du har afgivet til CL Partyservice, videregives ikke til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov. 

14.7 Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, som vi har registreret om dig. Du har også ret til at få berigtiget registrerede oplysninger, der er forkerte, og til at gøre indsigelse imod at oplysningerne er blevet registreret. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til vores e-mailadresse (se pkt. 2.1)

14.8 Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/).

14.9 I øvrigt gælder vilkårene i vores persondatapolitik.

 

15 LOVVALG

15.1 Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

Kort om os

Hos CL Partyservice har vi mere end 20 års erfaring med catering og levering af mad til fester og alle typer arrangementer. Du kan derfor være sikker på, at når du bestiller catering hos os, så får du leveret lækker og velsmagende mad og en professionel oplevelse fra start til slut. Tlf: 28 26 55 26 Mail: info@clpartyservice.dk

Kontakt os

Elmevej 47 9700 Brønderslev

Tlf: 28 26 55 26 E-mail: info@clpartyservice.dk CVR-nummer: 27826970

Betalingsformer

MastercardVisaDankort
Kontrolrapport
MastercardVisaDankortKontrolrapport